‘Bízz magadban’ – 2018


“BÍZZ MAGADBAN”

SZENTENDREI ROTARY TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

2018. év

 Pályázati feltételek

A Rotary Club Szentendre pályázatot hirdet Szentendrén tanuló diákok számára.


A Pályázat nyertese:

 “2018. évi Szentendrei Rotary Ösztöndíjas”

 100.000 forint értékű anyagi támogatásban részesül,

A támogatás az Ösztöndíjas által választott konkrét tanulmányok -szakmai vagy tanulmányi utak, versenyek, fesztiválok stb.- költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordíthatö. (A támogatás felhasználásáról pontos elszámolást szükséges készíteni.)

A pályázaton  további 2 db külön díj kerül kiosztásra 50.000 Ft – 50.000 Ft értékben, valamint a legjobb   hét pályázatot benyújtó diák oklevélben és 5000 Ft értékű  könyvutalványban részesül.

 A Pályázaton azon Szentendrén tanuló diák vehet részt, aki

 • a pályázat benyújtásakor 9.-13. osztály valamelyikében tanul,
 • legalább egy tárgyból – a tanárai szerint – kiemelkedő, dicséretes, esetleg országos versenyeken jó helyezést ért el; vagy valamilyen tudományágban, művészeti területen, illetve sportban képes, vagy képességekkel rendelkezik az átlagon felüli teljesítményre.

Rotary tagok és más támogatók gyermekei, hozzátartozói nem pályázhatnak.

Az ösztöndíjat (első helyezést) csak egy alkalommal nyerheti el ugyanaz a diák.

A Pályázat két részből áll:

 • az első fázisban a pályázó írásos pályázati anyagot készít,
 • a második fázisban a 10 legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó diák beszélgetésen vesz részt a Bíráló Bizottság tagjaival.

A jelentkezőnek az alábbiak szerinti írásbeli pályázatot kell benyújtani 

 1. A Pályázónak  legfeljebb három oldal terjedelemben kell leírnia az őt leginkább érdeklő, foglalkoztató tudományágat, sportot, művészeti-, zenei képzést stb., amivel kapcsolatban az ösztöndíjat fel kívánja használni. Az esszében a pályázónak érvelni kell amellett, hogy miért indokolt a támogatása, az ösztöndíjat milyen célra és formában kívánja felhasználni, az milyen tanulmányokat, képzést, fejlődést biztosítana számára.

(A pályázathoz csatolható, azt részben helyettesítheti saját készítésű film, album, festmény, egyéb kreatív megoldás.)

 1. 1 oldalas bemutatkozás, amiben ismerteti a pályázó személyét, céljait, eredményeit.
 2. Pedagógus (vagy szakértő, művész, edző) ajánlólevele a pályázó tevékenységét ismerő szakember részéről. A szakmaiság mellett kérjük, hogy az ajánló térjen ki a pályázó anyagi körülményeire.
 3. Diáktársak ajánlása: legfeljebb három osztály -, vagy iskolatársának külön-külön írásos ajánlását is csatolnia kell a pályázatához, melyben néhány mondatban saját szavaikkal ajánlják társukat az ösztöndíjra.
 4. A mellékelt adatlap, szülői nyilatkozat  kitöltése.

Az írásos pályázat beadási határideje: 2018. április 22. éjfél

A benyújtás helye:

A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be a rotaryosztondij.szentendre@gmail.com címre.

Bármelyik írásos pályázati követelmény hiánya, illetve a benyújtási határidő elmulasztása a pályázatból való automatikus kizárást eredményezi!

Szóbeli (személyes beszámoló) pályázat

A határidőben beérkezett, feltételeknek megfelelő és a Bíráló Bizottság által kiemelkedőnek ítélt 10 írásos pályázati anyagot benyújtó Pályázónak szóbeli formában is ’meg kell védeni’ a pályázatát.

A szóbeli beszámoló alkalmából a Pályázónak:

 • röviden be kell mutatni magát és beszélni arról, hogy miért pályázik,
 • össze kell foglalni és esetleg kiegészíteni az írásos pályázati anyagot,
 • válaszolni kell a Bizottság tagjainak a Pályázóval, illetve a pályázati anyaggal kapcsolatos kérdéseire.

 

Értékelés

Maximum 100 pont érhető el a következő megoszlásban:

40 pont            az írásos pályázat minősége

40 pont            a pályázó szóbeli bemutatkozása

10 pont            a diáktársak és pedagógusok ajánlása

  5 pont            a pályázó rászorultsága

  5 pont            a Rotary ismerete

A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi, melynek tagja a 2016. évi Rotary Ösztöndíjas diák. A Bizottság vezetője a Rotary Club Szentendre elnöke, aki szavazat egyenlőség esetén dönt.

Pályázati határidők

 • Az írásos pályázat beadási határideje:                           április 22.
 • Értesítés az írásos pályázat eredményéről:                  május 04-ig
 • Személyes beszélgetés határideje:                                 május 18-ig
 • Eredményhirdetés és a díjak átadása:                           június 15-ig

A Szentendrei Rotary Tanulmányi Ösztöndíj Évkönyvébe belekerül a szóbeli beszélgetésen résztvevő legjobb tíz pályázó.

A támogató iskolák mindegyikéből az adott iskolában a legtöbb segítséget nyújtó pedagógus szintén bekerül az Évkönyvbe és oklevél elismerésben részesül.

Szentendrei tehetséggondozó pedagógus 2018. évben” címet kap és az Évkönyvben külön bejegyzésre kerül az a pedagógus, aki a Rotary Club Szentendre tagjainak megítélése szerint a pályázat során legtöbbet tette a sikeres lebonyolítás érdekében.

“Szentendrei tehetséggondozó iskola 2018. évben” címet kap és oklevél elismerésben részesül az az iskola, amelyik arányosan a legtöbb érvényes pályázót indítja.

Szentendre, 2018. február 07.

ROTARY CLUB SZENTENDRE

2018. évi adatlap és szülői nyilatkozat

2018. évi Rotary ösztöndíj kiírás

2018. évi Rotary Ösztöndíj Pályázati felhívás